3

objevuji kouzlo kreseb přes dvě strany, tloušťky linek a plochu